Użyteczność

Użyteczność

Audyty użyteczności

Oferujemy audyty użyteczności, będące tzw. oceną heurystyczną.

W przypadku takich badań analizujemy stronę opierając się na dobrych praktykach projektowych oraz swoim doświadczeniu.

Jako wynik takiej analizy przygotowywany jest specjalny raport, a wnioski z niego płynące mogą być podstawą zlecenia wykonania modyfikacji.

Testy użyteczności

W przypadku testów użyteczności zbieramy odpowiednią grupę użytkowników według wcześniej opracowanego klucza:

  • znajomość badanej usługi/serwisu
  • stopień zaawansowania internetowego
  • wiek
  • płeć
  • inne istotne z punktu widzenia serwisu parametry

Następnie przedstawiamy użytkownikom zadania do wykonania w badanym serwisie, według specjalnie opracowanych scenariuszy.

W przypadku opracowywania scenariuszy postępowania bierzemy pod uwagę wszelkie możliwe potrzeby potencjalnego użytkownika badanego serwisu.

Zwiększenie popularności bloga i aktywności jego czytelników

Każdy blog jest inny i dlatego na początku badania mającego na celu zwiększenie popularności bloga oraz polepszenie aktywności jego czytelników nasi specjaliści zbierają informacje na temat celu prowadzenia bloga, grupy docelowej, zakresu tematycznego itd.

Następnie wykonywany jest audyt użyteczności, którego wynikiem jest raport zawierający sugestie odnośnie zmian w zakresie użyteczności, zmian funkcjonalnych (dodatkowych opcji dla czytelników) jak również estetycznych.

Oczywiście specjalizujemy się głównie w usprawnianiu blogów opartych na WordPressie!

Orientacyjna cena netto: od 399 zł

Szacowany czas realizacji: od 1 tygodnia

Zamów lub zapytaj o szczegóły usługi

Wypełnij formularz i załącz ewentualny plik projektowy, a my w ciągu max 48 h odeślemy naszą spersonalizowaną propozycję ofertową przygotowaną specjalnie dla Ciebie.

Przykładowe realizacje

  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • LinkedIn